HOS SOLDATERFORSIKRING CAMOUFLERER VI IKKE GEBYRER, AFGIFTER OG BETINGELSER OG DU KAN DERFOR LÆSE OM VORES BETINGELSER HER PÅ SIDEN.

DU KAN OGSÅ ALTID RINGE TIL OS, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL.GEBYRER OG INDEKSREGULERINGGebyrer


I forbindelse med tegning af dine forsikringer pålægges der gebyrer. Nederst kan du se, hvilke gebyrer, der er tale om.


Bidrag til Garantifonden


Soldateforsikring er via ETU Forsikring omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Jf. bestemmelse fra Finanstilsynet skal ETU Forsikring A/S fra 2019 årligt opkræve kr. 40,- i bidrag pr. police til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus- og ejerskifteforsikringer. Garantifondsbidraget er et bidrag, der er med til at sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber. Bidraget vil fremgå af din opkrævning/specifikation.


Generel terminsopdeling af præmier


Tillæg halvårlig opkrævning 3% af den årlige præmie, kvartårlig opkrævning 5% af den årlige præmie, og månedlig opkrævning 8% af den årlige præmie. Det kræver dog tilmelding til betalingsservice, hvis man ønsker opdeling af sin præmie. Bemærk: Tillæg beregnes ikke hvis du har minimum 3 rabatgivende forsikringer hos os.


Ændringsgebyr


Såfremt der ændres på policen i forhold til det aftalte, efter at policen er udstedt, vil der bliver opkrævet et ændringsgebyr på 250 kr., med mindre der er tale om udvidelse af policen.


Opkrævning af taksatorgebyr


Opkræves i forbindelse med udvidelse af motorpolice, som kræver besigtigelse af taksator. Gebyr kr. 750,- Er rapporten så dårlig at vi ikke kan tilbyde udvidelsen, opkræves der også gebyr på kr. 750,-


Administrationsgebyr


Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 60 ved giroopkrævning og kr. 25 ved betalingsservice. Rykkergebyr Der opkræves kr. 100 ved. 1. rykker og kr. 100 ved 2. rykker.


Ekspeditionsgebyr


Ved opgørelse af kundeforhold, enten i forbindelse med konkurs eller andet, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 150 for private kunder pr. police og kr. 250 for erhvervskunder pr. police.


Deponeringsgebyr


I forbindelse med stilstandsforsikring på biler, kan nummerpladerne indleveres. Det koster et gebyr for opbevaring af pladerne på kr. 500,-


Udbetalingsgebyr - ej NemKonto


Hvis der ønskes udbetaling til anden konto end NemKonto, koster det et gebyr på kr. 200, som fratrækkes ristornoen.


Genoptagelse efter restance


Vælger vi at genoptage et kundeforhold efter en restance, koster det et gebyr på kr. 350,-


Vognskiftegebyr


Der opkræves et vognskiftegebyr på 150 kr. pr. police/pr. vognskift.


Gebyr for genfremsendelse af post


Der opkræves et gebyr på kr. 150 såfremt Soldaterforsikring skal genfremsende post, der skyldes manglende foranstaltninger fra forsikringstager.


Opsigelse af forsikring


Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indexreguleres en gang om året den 1. januar. Når forsikringstager ønsker at opsige sin forsikring før hovedforfald.


- Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 1 år opkræves et gebyr på kr. 135 pr. police.

- Hvis forsikringen har været i kraft i under 1 år opkræves et gebyr på kr. 675 pr. police


Indeksregulering


Alle forsikringspræmier, forsikringssummer m.m. indeksreguleres hvert år efter et forbrugerindeks (lønindeks) fra Danmarks Statistik. Indeksreguleringen sker for at sikre, at forsikringens værdi for dig følger med den almindelige prisudvikling i samfundet.FORBEHOLDVi gør os umage for at sikre, at informationerne på vores hjemmeside altid er opdaterede og korrekte - men Soldaterforsikring indestår ikke for, at oplysningerne er udtømmende eller eksakte.


Oplysningerne på denne hjemmeside må ikke uden særskilt tilladelse kopieres eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.


Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider og Soldaterforsikring kan ikke garantere for rigtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Vi repræsenterer eller indestår ikke for oplysninger på sådanne tredjepart-hjemmesider.


Soldaterforsikring er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af anvendelse eller adgang til denne hjemmeside. Det gælder både skader og tab, der opstår hændeligt som en direkte eller indirekte følge af brugen af hjemmesiden.


Denne ansvarsfraskrivelse, fortolkninger af den og eventuelle tvister, der opstår i relation til den, og som ikke kan løses i mindelighed, skal være undergivet dansk ret. Tvister skal afgøres af danske domstole uden mulighed for henvisning eller rekurs til udenlandske myndigheder, organisationer eller domstole.NEMKONTODin NemKonto er den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til dig.


Det er en helt almindelig bankkonto, som du bruger i forvejen. Du vælger selv, hvilken af dine almindelige bankkonti du ønsker at benytte som NemKonto. Det kan du gøre på www.nemkonto.dk ved at logge ind på selvbetjeningen med dit NemID.


Hvad bruger vi NemKonto til?


Soldaterforsikring bruger din NemKonto til alle udbetalinger fra os til dig. Det gælder hvis du for eksempel skal have penge tilbage, fordi du har betalt for meget - eller hvis du skal have udbetalt en erstatning i forbindelse med en skade.


Hvilke oplysninger videregiver Soldaterforsikring til NemKonto?


Ved overførslen videregiver vi dit cpr-nr. til NemKonto. Dette bruges alene til at identificere dig, så beløbet kan udbetales til din konto i dit pengeinstitut.


Kan Soldaterforsikring hæve penge på min NemKonto?


Nej. Vi kan kun sætte penge ind på din NemKonto.